@@@ ข่าวสารประชาสัมพันธ์ @@@
@ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
@ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มร.ลป. แจ้งนักศึกษาเข้าร่วมประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 1/2560

@ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มร.ลป.จัดโครงการประกวดภาพถ่าย “มนต์เสน่ห์เมืองเขลางค์…บนวิถีแห่งความพอเพียง”ชิงเงินรางวัล

@ กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป.จัดกิจกรรม LPRU สุขภาพดี ชีวีมีสุข กิจกรรมการเรียนโยคะ การเต้นแอโรบิค

@ ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง มร.ลป.เชิญชวนเข้าร่วมหลักสูตรการจัดอบรมประจำเดือน กุมภาพันธ์ – เมษายน 2560

@@@ ประมวลภาพการจัดกิจกรรมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรม @@@

3_n 4
@
 ประมวลภาพ โครงการอบรม เตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2559
โดย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ร่วมกับ บริษัท แกนมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
ระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2559
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง [ คลิก ]

1 2
@ ประมวลภาพ โครงการอบรมระบบควบคุมอัตโนมัติด้วย LABVIEW
จัดโดย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ระหว่างวันที่ 21 – 22 กรกฏาคม 2559 [ คลิก ]

1234 dsc_7136

@ ประมวลภาพ โครงการอบรมเทคนิคการใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนแบบ STEM
จัดโดย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ณ อาคารเรียนรวม 45 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ระหว่างวันที่ 25 – 226 มิถุนายน 2559 [ คลิก ]

12832352_953251118062173_7688755632126189307_n 1891236_953251654728786_2962106678722168915_n
@ ประมวลภาพ โครงการอบรมการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างโดยใช้โปรแกรม ETABS
จัดโดย ศูนย์ทดสอบวัสดุก่อสร้าง
ณ ห้องประชุม 1315  อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ระหว่างวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2559 [ คลิก ]

11026166_883945338351204_1787972517570962560_n 11781734_883945745017830_1728923941725984323_n

@ ประมวลภาพ โครงการอบรมสำหรับบุคลากรทางการศึกษา
หัวข้อ “เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและการสอบเทียบ”
จัดโดย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด
ณ ห้องประชุม อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ระหว่างวันที่ 27 – 29 กรกฎาคม 2558  [ คลิก ]

10464045_759170274162045_4022370099512925637_n 10847947_759170924161980_544796501098233220_n

@ ประมวลภาพ โครงการอบรม เรื่อง การวักและควบคุมอุณหภูมิในงานอุตสาหกรรม
และการใช้งานฮีทเตอร์แบบต่างๆ พร้อมทั้งการประยุกต์ใช้งานเซนเซอร์ตรวจจับตำแหน่ง
แบบอิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม
จัดโดย ศูนย์เครื่องมือวัดและระบบควบคุมทางอุตสาหกรรม
ร่วมกับ บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด
ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1315
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  [ คลิก ]

10569016_689297854482621_4668580472703701508_n 10537841_689297771149296_5238246688452491946_n

@ ประมวลภาพ โครงการอบรมแก่บุคลากรทางการศึกษา
เรื่อง การเรียนรู้การควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ด้วย PLC
จัดโดย ศูนย์เครื่องมือวัดและระบบควบคุมทางอุตสาหกรรม
ร่วมกับ OMRON ELECTRONICS CO.,LTD
ระหว่าง วันที่ 14 – 15 สิงหาคม 2557
ณ ห้องประชุม 1315 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง [ คลิก ]

 

@ ประมวลภาพ โครงการอบรม การวัดและควบคุมอุณหภูมิในงานอุตสาหกรรม
และการใช้งานเซนเซอร์วัดระดับและวัดการไหล
จัดโดย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด
ระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง [คลิก ]

  

@ ประมวลภาพ โครงการอบรมแก่บุคลากรทางการศึกษา
เรื่อง “การใช้งานโปรแกรมอินเวอร์เตอร์สำหรับงานอัตโนมัติและการประหยัดพลังงาน”
จัดโดย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับ OMRON ELECTRONICS CO.,LTD
ณ ห้องประชุม อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  [ คลิก ]

  

@ ประมวลภาพ โครงการฝึกอบรม โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูงรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
” การใช้เครื่องมือวัดที่ถูกต้อง ” โดย ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูงสถาบันพัฒนาฝึมือแรงงาน ภาค 10ลำปาง
ระหว่างวันที่ 19 , 26 มกราคม 2556 และ 2 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม 1315 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จัดโดย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  [ คลิก ]